Rodzaje umów we Francji

Opublikowano: 29.06.17

Francuski pracodawca ma do dyspozycji co najmniej kilka form zatrudnienia. Każdą z nich pokrótce przedstawiamy poniżej.

Umowa na czas określony (contrat de travail a duree determinee – CDD).

Najczęstszym przykładem spotykanym w działających sezonowo ośrodkach termalnych jest umowa na czas określony (CDD). Jest ona także wspaniałym rozwiązaniem dla osób młodych, dopiero rozpoczynających swą zawodową karierę we Francji.  Bez względu na to czy szukasz pracy na czas określony, czy na stałe, możesz liczyć na nasze pełne wsparcie. Zarobki często są znacznie wyższe z powodów mniejszych kosztów dla pracodawcy. W przypadku fizjoterapeutów umowa ta – jeśli tylko ośrodek czynny jest cały rok – przejść może w umowę na czas nieokreślony.

Umowa na czas nieokreślony (contrat de travail a duree indeterminee – CDI).

Umowa na czas nieokreślony daje większe poczucie stabilizacji na francuskiej ziemi. To nie tylko gwarancja stałego zatrudnienia, ale także łatwiejszy dostęp do kredytów czy wynajmu mieszkania. Zazwyczaj zarobki przy CDI nie są już tak atrakcyjne (przynajmniej na początku kariery), jak przy CDD, ale całoroczne, stałe wynagrodzenie z nawiązką potrafi zrekompensować te straty.
Umowa może zostać rozwiązana w wyniku inicjatywy jednej ze stron lub za zgodą obydwu. Okres wypowiedzenia wynosi 30 dni. Fizjoterapeucie chcącym rozwiązać stosunek pracy zaleca się złożenie „Résiliation de contrat de travail à durée indéterminée” osobiście do rąk dyrektora placówki lub nadesłanie wypowiedzenia listownie za potwierdzeniem odbioru („Lettre recommandée avec accusé de réception”) albowiem ogromne zapotrzebowanie na fizjoterapeutów i problem ze znalezieniem zastępstwa mogą prowadzić do sytuacji opóźniania przyjęcia rezygnacji.

Umowa o pracę tymczasową (contrat de travail intermaire – CTT).
W tego rodzaju umowie chodzi o pracę na tydzien lub dwa (jak w przypadku pracy na zastępstwo). Maksymalny czas trwania tego rodzaju umowy, to 6 miesięcy. Teoretycznie pracownik nie ma prawa do urlopu, bo urlop płacony jest po ukończeniu misji. W praktyce jednak wszystko zależy od dobrej woli pracodawcy. Pracownik zatrudniony jest przez agencję Intérim. Może on pracować dla takiej agencji nawet przez kilka lat, realizując misje np. co dwa tygodnie u różnych pracodawców w różnych regionach Francji. Pracodawca w większości przypadków zapewnia zakwaterowanie, w przypadku fizjoterapeutów np. na terenie szpitala w specjalnie przeznaczonych do tego pokojach. Pracownicy zatrudnieni przez agencję Intérim otrzymują czasem wyższą płacę netto niż ci na umowach stałych, ponieważ prawo zezwala na potrącenia minimalnych zaliczek na podatek dochodowy w wysokości 11,11 proc. z płacy brutto.

 

Agent dans la fonctionne publique
Istnieją trzy kategorie urzędników do trzech funkcji publicznych: urzędnicy państwa, terytorialni i szpitalni. Funkcja ta przede wszystkim gwarantuje stałą pracę i regularne podwyżki, ma jednak kilka minusów. Rezygnacja z funkcji funkcjonera sprawia, że nigdy nie możemy ponownie do niej wrócić. W przypadku chęci zmiany pracy możemy spotkać się z kilkukrotnym blokowaniem wypowiedzenia przez szpital. Natomiast, w przypadku utraty pracy, pracodawca musi nam zapewnić inną.

Kategorie:
0

Dodaj komentarz

    Więcej komentarzy