Ubezpieczenie

Opublikowano: 08.07.17

Twoje ubezpieczenie uzależnione jest od miejsca wykonywania zawodu we Francji. W placówkach państwowych lub prywatnych możesz liczyć na Sécurité sociale, zaś przy prowadzeniu działalności gospodarczej na francuski RSI (Régime social des indépendants en France). Dowiesz się tutaj także co nieco na temat dodatkowego ubezpieczenia Mutuelle!

Ogólne ubezpieczenie społeczne – Sécurité sociale

Po przyjeździe do nowego pracodawcy we Francji zostanie przydzielony Wam numer ubezpieczenia społecznego, czyli tzw. Sécurité sociale. Dokument ten wyrabiany jest przy pierwszym zatrudnieniu we Francji. Dużym ułatwieniem jest fakt, iż to zazwyczaj pracodawca dostarcza wymagane do rejestracji dokumenty. Po około dwóch tygodniach pracownikowi zostaje przyznany numer prowizoryczny, a kilka tygodni później otrzymuje on zaświadczenie o przynależności do Sécurité sociale. Wraz z zaświadczeniem otrzymacie formularz, dzięki któremu otrzymacie tzw. Carte Vitale (kartę ubezpieczonego). Zdarza się jednak, że nawet po kilku miesiącach pracownik nie otrzyma ani numeru, ani karty ubezpieczeniowej.

Szczęśliwi posiadacze Carte Vitale wiedzą, iż daje ona wiele korzyści: upoważnia ona bowiem do zwrotów kosztów leczenia, niektórych świadczeń pieniężnych (np. zasiłku chorobowego), świadczeń rodzinnych z CAF-u (Caisse d’allocations familiales), czy prawa do rejestracji w Urzędzie Pracy (Pôle emploi).
Upoważniona do otrzymania ubezpieczenia z Sécurité sociale jest również każda osoba będąca na utrzymaniu fizjoterapeuty, mieszkająca na stałe we Francji (m.in.: współmałżonek, partner, dzieci poniżej 20 roku życia czy rodzice). Każdy członek rodziny otrzyma swoją indywidualną Carte Vitale.

Sécurité sociale obejmuje poniższe świadczenia:

Dodatkowe ubezpieczenie dobrowolne – Mutuelle.

Ponieważ Sécurité sociale nie pokrywa całości kosztów leczenia, a jedynie 70% kosztów usługi, 80% hospitalizacji, aby pokryć pozostały procent, potrzebujemy dodatkowego ubezpieczenia w jednej z prywatnych firm ubezpieczeniowych: mutuelle lub caisse de prévoyance. W przypadku leków większa ich część jest w całości lub praktycznie w całości refundowana przez podstawowe ubezpieczenie.

Cena zakupu dodatkowego ubezpieczenia zależy od wielu czynników m.in. opcji, jakie nas interesują (np.okulista), od wieku czy miejsca zamieszkania. Stawka miesięczna jest negocjowana bezpośrednio z firmą ubezpieczeniową, których na rynku francuskim jest naprawdę wiele. Korzystną ofertę ubezpieczenia Mutuelle, zazwyczaj proponuje placówka, w której pracuje fizjoterapeuta. Posiadają oni bowiem inne stawki na ubezpieczenia grupowe. Koszty ubezpieczenia odtrącane są automatycznie z naszej wypłaty.

Kategorie:
0

Dodaj komentarz

    Więcej komentarzy