Wybierz poprawne zdanie

{{$index+1}}. {{zad.pyt}}

{{$index+1}}. Połącz wyrazy...

{{$index+1}}. Ułóż zdanie...

Poprawna odpowiedź:

{{$index+1}}. Popraw zdanie...

Poprawna odpowiedź:

{{zad.podp}}